Under sommaren 2018 röstade Sveriges Riksdag igenom en proposition som innebär att spelmarknaden ska regleras hårdare genom lagstiftning. Denna lag träder i kraft 1 januari 2019. Detta kommer innebära att ett licenssystem utformas för samtliga spelaktörer som vill vara verksamma på den svenska marknaden. Detta görs för att säkerställa att spel om pengar bedrivs under offentlig kontroll på ett säkert och sunt vis. Fokus ligger i detta på att skapa ett starkare konsumentskydd än det som finns på marknaden idag.

Varför införs det nya lagar gällande spel?

Tidigare var spelmarknaden reglerad genom att Svenska spel som statligt bolag verkade reglerande i Sverige och allt spel som bedrevs var genom denna statliga aktör. I takt med det digitala samhällets frammarsch har en rad bolag med säte i utlandet tagit sig in på den svenska marknaden, som då gått miste om den reglering som tidigare fanns. Syftet med det nya licenskravet är således att ta tillbaka en del av denna kontroll för att i främsta rummet skydda konsumenter.

Licensiering av samtliga aktörer på den svenska marknaden

Vad detta innebär är enkelt förklarat att de bolag som vill verka mot den svenska marknaden måste uppfylla de krav som krävs för att tillhandahålla sin licens och därmed följa svenska regler.

De aktörer som efter den 1 januari 2019 inte når upp till detta kommer med större möjlighet kunna hållas utanför den svenska spelmarknaden.

Det gäller givetvis inte endast spel online utan ska täcka in allt spel som rör pengar inom Sverige. Att onlinecasino har kommit att starkt förknippas med den nya lagen är helt sonika då det är här det ständigt tillkommer nya sidor att spela på för konsumenterna. Det är således en marknad som avancerat till stora volymer utan att det kunnat regleras på något närmare plan, vilket i sin tur ansetts vara en fara för användarna i viss mån.

Då inte alla spel om pengar ser likadana ut kommer det finnas sex olika licenser som en spelmyndighet kan utfärda. En utfärdad licens kommer vara tidsbegränsad och som längst kunna vara giltig i fem år.

Det bästa som kan hända spelarna – lagen om omsorgsplikt

En del i denna lag innefattar även en paragraf om att licenshavande aktörer har ett ansvar för sina spelare. Med ansvar menas att aktören ska skydda sina användare mot som det beskrivs överdrivet spelande. I de fall där en aktör misstänker att en användare spelar på ett överdrivet vis, ska hjälp erbjudas för att minska användarens spelande. Lagen tillhandahåller alltså en omsorgsplikt.

Bonusar och andra erbjudanden

Den nya lagen ställer som sagt en hel del krav på de aktörer som vill infinna sig på den svenska marknaden. Det starka fokuset som ligger på konsumentskydd innebär en hel del förändringar framförallt för casinosidor online. Det finns nämligen ett stycke i lagen som innefattar att bonusar och andra erbjudanden inte får lämnas vid annat tillfälle än vid första gången som användaren deltar i ett spel. Varför man valt att reglera detta är helt enkelt för att undvika att användare uppmuntras till att spela på ett ledande vis. Bolagen har alla dessa bonusar och erbjudanden eftersom de vet hur svårt det är att motstå dem, något som för somliga användare kan få väldigt negativa konsekvenser. Det är här omsorgsplikten som omnämns i tidigare stycke kommer ha en stor betydelse för den enskilda spelaren.

Hur kan du se till att spela ansvarsfullt?

Som de flesta användare fått erfara är det både givande och underhållande att spela på casino. Att det dessutom numera är ett väldigt lättillgängligt nöje med mobilanpassade onlinecasinon gör det dessutom till ett än mer intressant fenomen. Det ger möjlighet att ta del av casinovärlden var du än befinner dig. Somliga användare har dessvärre inte de begränsningar som krävs när tillgången blir så stor som den är. Problem med spelande har kommit att bli en allt mer närvarande faktor i samhället och det är alltså en av anledningarna som gjort att det anses nödvändigt med en mer reglerad marknad.

Känner du att spelandet är ett problem för dig eller någon i din närhet? Och hur vet man när spelandet blir ett problem? Det som är viktigt framför allt annat är att kolla på vilka pengar man spelar för. Att spela ansvarsfullt är att endast spela för pengar som du rent konkret har råd att förlora om det inte skulle leda till en vinst. Det absolut viktigaste är med andra ord att inte spela med för höga insatser baserat på dina förutsättningar. Risken om du ändå gör detta är att du upplever en stark känsla att behöva vinna tillbaka pengarna som förlorats, något som riskerar att förvärra situationen.

Varningssignaler att hålla koll på

Problem kan uppstå på olika sätt och alla spelares situationer är unika. Gemensamt är dock att ju tidigare ett eventuellt problem upptäcks desto lättare är det att ta itu med. Dessa varningssignaler indikerar på överdrivet spelande:

  • Att du hela tiden tänker på spel och att spela
  • Känna en stark vilja att vinna tillbaka alla pengar som tidigare förlorats utan att tänka på eventuella konsekvenser
  • Tar till spel för att fly från verkligheten eller dämpa känslor som exempelvis ångest
  • Ljuger för sin omgivning avseende hur mycket som spelas
  • Visar negativ respons i de fall omgivningen påpekar att du spelar mycket

Det finns mängder av stödorganisationer att vända sig till. På dessa stödorganisationer erbjuds effektiv och professionell hjälp. Det är även en god idé att spärra sig från casinosidor och ta hjälp av det stöd som många casinosidor idag faktiskt erbjuder sina användare. Ta kontakt med sidans support för detta ändamål.